Kimyasal maddeler piyasaya sürülmeden önce dünya genelinde kullanılan bir sisteme göre sınıflandırılır ve etiketlendirilir. Bu sınıflandırmanın amacı her maddenin özelliklerini tanımlayarak kullanıldığı alanlarda insan ve çevreye verebilecekleri zararlar konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Kimyasal maddelerin stoklanması ve atığı özelliklerine uygun şekilde olmalıdır. Bu durum, kurum ve kuruluşların insan ve çevre sağlığına karşı taşıdıkları sorumluluğun yanı sıra yasal bir gerekliliktir.

Uluslararası sınıflandırmaya göre kimyasallar; patlayıcılar, yanıcılar, sıkıştırılmış gazlar, oksitleyiciler, akut zehirleyiciler, aşındırıcılar, tahriş ediciler ve çevresel kirleticiler (sucul çevre, ozon tabakası vb.) olarak sınıflandırılmıştır.

TOLKİM kimyasal ve tüp stoklama dolapları ile konteynerleri endüstriyel üretimde kullanılması kaçınılmaz kimyasalları güvenle depolamak ve atıkları uygun şekilde bertaraf etmek üzere üretildi. Ürünleri inceledikten sonra ihtiyaçlarınıza uygun stoklama ve atık yönetimi çözümleri için TOLKİM teknik ekibinden danışmanlık alabilirsiniz.

Gelişmeleri takip etmek için listemize kayıt olun!