DIN EN 1946-7 Havalandırma Sistemleri Direktifi

Güvenlik dolapları içinde oluşan tehlikeli buhar ve gazları elimine etmek için, atık hava çıkışı ve hava besleme kanalları ile devridaim olarak birlikte çalıştırılmalıdır.

Dolap içindeki yanıcı ortam nedeniyle atık hava tahliye sistemleri, herhangi bir tehlikeye olanak vermeyecek şekilde planlanmalı, kurulmalı ve işletilmelidir.

Sadece sürekli olarak izlenebilen monitörlü havalandırma sistemleri, operatörün havalandırma hatası durumunda oluşabilecek tehlikeleri önlemek için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alabilmesine olanak sağlamaktadır.

Gelişmeleri takip etmek için listemize kayıt olun!