DUPERTHAL FAN MOTORU

DUPERTHAL FAN MOTORU

Güvenlik dolapları içinde oluşan tehlikeli buhar ve gazları elimine etmek için, atık hava çıkışı ve hava besleme kanalları ile devridaim olarak birlikte çalıştırılmalıdır.

GENEL BİLGİLER

Dolap içindeki yanıcı ortam nedeniyle atık hava tahliye sistemleri, herhangi bir tehlikeye olanak vermeyecek şekilde planlanmalı, kurulmalı ve işletilmelidir.

TEKNİK BİLGİLER

  • Kendinden soğutmalı AC motor
  • Bağlantı DN 75mm
  • Gerilim 230 V,
  • Frekans 50/60Hz
  • Düşük gürültülü havalandırma.