KİMYASAL YANIKLARA MÜDAHELE ETMENİN EN ETKİLİ YOLU: DIPHOTERINE® YIKAMA SOLÜSYONU

 16.7.2020  |  Kimyasal Yanık  |  0 comment

Bu yazıyı okuyan uzmanların çok iyi bildiği üzere yanık; ısı, elektrik, radyasyon ve kimyasal madde nedeniyle deride ve gözde meydana gelen doku hasarıdır. Fakat, tüm yanıkların ortalama %5’ini oluşturmasına rağmen; ölüm oranlarının %14-30’unun kimyasal yanıklar nedeniyle gerçekleştiğini duymamış olabilirsiniz.

Çoğunlukla endüstriyel üretim yapan tesisler, fabrikalar, laboratuvarlar, kimyasal taşma ve depolama alanlarında karşımıza çıksalar da kimyasallar hayatımızın bir parçası. Toksik endüstriyel kimyasal içeren pek çok ürün çamaşır suyu, fırın temizleyici, lavabo açıcı vb. olarak yaşam alanlarımızın içinde. Özellikle temizlik için vazgeçilmez bulduğumuz kimyasalların kullanımı büyük dikkat ve bilgi gerektiriyor. Endüstriyel üretim yapan tesislerin çalışanları kimyasal kullanımı konusunda eğitiliyor ancak telaş, dikkatsizlik ya da talihsizlik istenmeyen kazalara neden olabiliyor. Bu kazaların sonucu ise ciddi yaralanmalara, uzun süreli tedavilere, hatta ölüme kadar gidebiliyor.

Ev kazalarında maruz kalınan kimyasal miktarı ile iş kazaları arasında önemli bir fark var. Dolayısıyla iş kazalarının sonuçları genellikle daha ağır oluyor.

Kimyasal yanığın etki mekanizması ısıya bağlı yanıklara benzer fakat kimyasal, dokuya termal yanığın aksine daha uzun süre boyunca nüfuz eder. Kimyasal yanığa müdahale, temas gerçekleştiği anda yapılmalıdır. Çünkü kimyasal dokulardan uzaklaştırılmadıkça, doku hasarı oluşturmaya ve cildin alt katmanlarına ilerlemeye devam eder.

İlk yardım müdahalesi geç yapılırsa, tedavi süreci uzar: Hasta daha uzun süre acı çekerken, hastane personeli operasyonlar ve medikal bakım için daha fazla emek harcamak durumunda kalır. Kaybedilen bu zaman, hasta yakınları da dahil herkes için maddi ve manevi bir kayıptır.

Bu nedenle, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği için öncelikle kazaları önlemek, gerçekleşmesi durumunda da kaza etkilerinin insana ve çevreye en az hasar vermesini sağlayacak şekilde müdahale etmek esastır.

60 YILLIK BİLİMSEL BİLGİ BİRİKİMİNİN ÜRÜNÜ

Avrupa ve Amerika’dan birçok biliminsanı 60 yılı aşkın süredir, toksikolojinin özünü, insan-kimyasal ürün etkiles¸imlerini ve bunların akut ve kronik sonuçlarını anlamak için kimya, biyoloji ve insan fizyolojisini araştıran ortak çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların sonucunda kimyasal maddeler ve risk potansiyelleri hakkında önemli bilgiler elde edildi ve bu bilgiler sayesinde DIPHOTERINE® yıkama solüsyonu geliştirildi.

DIPHOTERINE® uygulandığı anda kimyasalı vücuttan mıknatıs gibi çekerek uzaklaştırır ve kimyasalın oluşturacağı hasarı engeller. Hipertonik özelliği sayesinde kimyasalı uzaklaştırırken hiçbir yan etkiye sebep olmayan bu medikal araç, kimyasal yanık tedavisinde kullanılan eşsiz bir üründür. Patentli formüle sahip DIPHOTERINE® kimyasal olmadığı için insana ve çevreye zarar vermez.

Üretim tesisleri, fabrikalar, madenler ve buralara ait revirlerde acil müdahale ürünü olarak DIPHOTERINE®’in mutlaka bulunması gerekir; çünkü kimyasalla temastan hemen sonra uygulandığında ikincil tedaviyi tamamen ortadan kaldırır.

Bu önlemi almayan işletmelerde meydana gelen kazalar ise hastanelere ve yanık merkezlerine nakledilecektir. Müdahale gecikmesine rağmen kimyasal yanık üzerinde son derece etkili olan DIPHOTERINE® yanık merkezleri ve hastanelerin de bulundurması gereken bir üründür. DIPHOTERINE®’in cilt ve göz duşlarıyla donatılmış bir hastanenin acil servisi, yaralanan kişinin hiçbir hasar almadan hayatına devam edebilmesini sağlayacak tedaviyi sunabilir.

DIPHOTERINE®’in bulunmadığı durumlarda suyla yapılan yıkama işleminin etkisi sınırlı olmaktadır. Yüksek konsantrasyonlu bir kimyasalı deriden uzaklaştırmak için çok miktarda su gerekmektedir. Hipotonik olmasından dolayı suyun osmotik basıncı, kimyasalın dokuların derinine nüfuz etmesine sebep olur.

DIPHOTERINE®, tıpkı su gibi mekanik yıkama işlemini gerçekleştirirken suyun yapamadığı iki önemli işi yapar:

1) Göz ve cilt dokusundaki asit ve baz tepkimelerini saniyeler içerisinde durdurur.

2) Dokunun dışına doğru bir akım yaratarak kimyasalın doku hücrelerinden dışarı çıkmasını sağlar.

Kimyasal sıçramanın büyüklüğüne göre tedavinin süresi de önem tas¸ır. Kazanın meydana geldiğ bölümde DIPHOTERINE®’le yapılan müdahaleden sonra hastaneye gidildiğinde DIPHOTERINE® uygulanmaya devam edilmesi kimyasalın vücuttan tamamen uzaklaştırılmasına yardım eder. En kısa zamanda doğru doz kullanımıyla medikal tedavi desteklenir, ikincil müdahaleye gerek kalmaz ve hastada yanık kaynaklı kızarıklık, kaşıntı vb. etkilerinin oluşmasının dahi önüne geçilebilir.

Yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere*, sadece ilk dakika içerisinde değil, 24-48 saat gibi gecikmiş zaman dilimlerinde bile kimyasal yanığın seyrini değiştirebilecek kadar da etkili ve güvenli bir üründür.

DIPHOTERINE®, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de 20 yıldan fazla bir zamandır birçok sanayi ve kamu kurulus¸unda (kimya, ilaç, gıda, savunma sanayi, maden, havacılık, enerji vb.) acil müdahale solüsyonu olarak kullanılıyor. Bu kurumlarda kimyasal kazalara maruz kalanlar ve kazaya müdahale edenler, neden DIPHOTERINE®in “Kimyasal yanıklara müdahale etmenin en etkili yolu” olduğunu çok iyi biliyor.

Uyguladıkları tedavinin hızlı ve olumlu sonuçlandığını görmek isteyen tüm hekimlerimize DIPHOTERINE®’i incelemeyi ve mutlaka denemeyi öneriyoruz.

Birlikte daha sağlıklı ve güvenli günlere...

* Belçika Gent Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi’nde yapılan çalışmada; acil servise gelen kimyasal yanık vakalarının bir kısmına SU ile, bir kısmında da DIPHOTERINE® yıkama solüsyonu kullanılarak ilk müdahale yapılmıs¸ ve sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Sonuç olarak; hastaneye gelen kimyasal yanık vakalarına DIPHOTERINE® yıkama solüsyonu gibi hipertonik, amfoterik ve şelatlayıcı bir ürün ile müdahale edildiğinde gecikmiş yıkamalarda dahi olumlu sonuçlar alındığı gözlenmiştir.

Continue reading >

Pandemi Günleri Önlemleri: KİMYASAL KAZALARA YERİNDE MÜDAHALE EDİN, HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALMAYIN!

 28.4.2020  |  TOLKİM Güncel Haberler  |  0 comment

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisini, endişe verici olduğu kadar öğretici bir süreç olarak yaşıyoruz. Şirketler olarak bu süreçten birçok kurumsal ders alarak çıkacağız. Şirket içi güvenlik politikalarımızı gözden geçireceğiz, alternatif çalışma modelleri üreteceğiz, dijital dönüşümü hızlandıracağız ve belki daha yatay bir örgütlenmeye gideceğiz.

Fakat hepsinin ötesinde ülke ve insanlık olarak acilen öğrenip hayata geçirmemiz gereken bir ders var: SAĞLIKLA İLGİLİ KRİZLERE HAZIRLIKLI OLMAK!

Dileğimiz o ki, bu salgını atlattıktan sonra yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde önlem almak için gerekli adımları atalım. Ancak şu an o ilk krizin içindeyiz ve yapmamız gereken kendi çözümlerimizi üretmek.

Uzun yıllardır İşçi Sağlığı ve Çevre Güvenliği konusunda hizmet veren, eğitimler düzenleyen, kimyasal kazalara karşı kullanılan çok önemli ürünlerin distribütörlüğünü yapan bir firma olarak, kimyasal maddelerle çalışanların ne tür riskler altında olduğunu çok iyi biliyoruz.

Kimyasal madde kullanarak üretime devam eden kurumlara, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için alabilecekleri çok önemli bir tedbiri hatırlatmayı görev kabul ediyoruz.

Fabrika, laboratuvar, atölye vb. alanlarda kimyasal maddelerle temas halinde çalışan elemanlarınız bütün önlemlere rağmen kazalarla karşılaşabilir ya da beklenmedik bir sebeple kimyasal maddelere maruz kalabilir. Kimyasal kazalara yerinde ve zamanında müdahale etmek şimdi hayati önem taşıyor.

Çünkü kimyasal madde yanıkları acilen ve doğru müdahale edilmediğinde ciddi ve uzun süreli tedavi gerektiren durumlara neden olabiliyor. Oysa şu günlerde birçok hastane ve sağlık çalışanı pandemiyle mücadele halinde. Üstelik Covid 19’a yakalanma riskinin en yoğun olduğu yerler ne yazık ki hastaneler. Ayrıca belirti göstermeksizin virüs taşıma olasılığı nedeniyle hepimiz birbirimiz için tehlike arz ediyoruz.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda kullanmak üzere size kimyasal yanıklarda acil müdahale ürümüz DIPHOTERINE® Yıkama Solüsyonu’nu öneriyoruz. DIPHOTERINE®, hipertonik amfoterik özelliği sayesinde kimyasalın dokuya girişini engelliyor ve kimyasalı dokudan çıkarmaya yarayan bir ters akım oluşmasını sağlıyor.

Kimyasal kaza sonrası kullanılan DIPHOTERINE® Yıkama Solüsyonu protokolüne uyarak zamanında doğru müdahale yaptığınız taktirde %100 cevap alabileceğimiz hayat kurtarıcı bir ilk yardım ürünü. DIPHOTERINE® kimyasal yanığın ilerlemesini durdurduğu için hastanede ikincil tedavi ya da medikal müdahaleye gerek kalmıyor.

Covid 19’dan korunmak için bireysel ve toplumsal olarak ne yapmamız gerektiğini tekrarlamayı gerekli bulmuyoruz, geçtiğimiz günlerde bunu çok iyi öğrendik.

Üretime devam eden çalışanlarımızı korumak, hiç istemesek de gerçekleşen iş kazalarına yerinde, zamanında müdahale etmemizi mümkün kılacak ürünleri elimizin altında bulundurmak şimdi çok daha önemli.

DIPHOTERINE® Yıkama Solüsyonu ile ilgili tüm teknik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Hep birlikte sağlıklı, güvende ve dayanışma halinde olmak dileğiyle…

Continue reading >

Tarihin Tozunu Teknolojinin Olanaklarıyla Temizlemek…

 17.9.2019  |  Lokal Hava Emiş ve Filtrasyon  |  0 comment

Restorasyon işlemleri sırasında oluşan difüzyonu, ortama yayılmadan hızlı ve etkili bir şekilde kaynağında temizlemek gerekiyor. Temsilcisi olduğumuz Alman ULT şirketi uzmanlık alanları ve teknolojik ürünleriyle bu tür çalışmalar için en etkili çözümleri sunuyor.

Continue reading >

Kimyasal Maddelerin Güvenle Absorbe Edilmesi

 3.9.2019  |  Kimyasal Stoklama  |  0 comment

Kimyasal madde sızıntısı ya da döküntüsü durumunda ilk yapılması gereken, kimyasal maddenin alandan güvenli bir şekilde kaldırılması için kimyasal emici absorbanlar kullanmaktır. 

Continue reading >

Kimyasal Maddelerle Çalışırken Bizi Bekleyen Tehlikeler!

 27.8.2019  |  Kimyasal Yanık  |  0 comment

Kimyasal maddeler, temizlik ürünlerinden, sağlık sektörüne ve endüstrinin birçok koluna kadar yayılmış kullanım alanlarıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tıbbi araştırmalar ve endüstriyel üretimde vazgeçilmez bir yeri olan kimyasallarla yaşamanın belli kuralları var. Her şeyden önce dikkat ve önlemle yaklaşılması gerekiyor.

Continue reading >

Gelişmeleri takip etmek için listemize kayıt olun!