DUPERTHAL KABİNLİ FAN ÜNİTESİ

DUPERTHAL KABİNLİ FAN ÜNİTESİ

Güvenlik dolapları içinde oluşan tehlikeli buhar ve gazları elimine etmek için, atık hava çıkışı ve hava besleme kanalları ile devridaim olarak birlikte çalıştırılmalıdır.

GENEL BİLGİLER

Dolap içindeki yanıcı ortam nedeniyle atık hava tahliye sistemleri, herhangi bir tehlikeye olanak vermeyecek şekilde planlanmalı, kurulmalı ve işletilmelidir.

TEKNİK BİLGİLER

  • ATEX uyumlu CE Ex II (3) G [c llB T4], hava akışında zone 2
  • Elektrik bağlantısı 230V / 50 Hz
  • Metalik gümüş renkli çelik sac kutu
  • Egzoz vantilatörü (maks. 72 m³/saat)
  • Gürültü seviyesi Lp5A 56 db (A)