Hidroflorik asit metalurji, cam imalatı, mikroelektronikler, hafıza kartları ya da güneş pilleri üretimi gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Hidroflorik asit iki yönden tehlike arz eder. Göz ya da cilt dokularında H+ iyonlarının etkisi dolayısıyla asidik, florür iyonlarının kalsiyum üzerindeki şelatlaştırıcı etkisi nedeniyle de toksiktir. Bu, kimyasal nekroza sebep olurken nekroz da hipokalsemi, yani kalsiyum yetersizliği riski ile ilişkilendirilir.Bu yüzden hidroflorik asitle vücudun çok küçük bir bölümünün bile temas etmesi ölümcül olabilir.

Video