Hidroflorik asit iki yönden tehlikelidir. Hem aşındırıcı hem de toksiktir. Aşındırıcılığı asit iyonlarından kaynaklıdır. Bunlar cilt ya da göz gibi vücut dokularımızla tepkimeye girdiklerinde nekroza yol açarlar.Ayrıca hidroflorik asit vücudumuzdaki kalsiyumu etkileyecek florür iyonları içerdiğinden toksiktir. Asidin dokular üzerinde yol açtığı yüzeysel lezyonlar florür iyonlarının dokunun derinliklerine nüfuz etmesine izin verir.

Sonrasında bu iyonlar çok daha büyük doku hasarına sebep olur ve özellikle kalsiyumu şelatlaştırabilme özellikleri nedeniyle vücudun biyolojik dengesini bozar. Bu biyolojik dengesizlik kapl(kalp olmalı) yetmezliğine yol açabilir. Bu mekanizma asidik bir ortamda florür içeren tüm kimyasallar için geçerlidir.

Video