Sızıntılar, sıçramalar veya rutin bakım işlemleri sırasında, kimyasallar genellikle yere aktığı için, dökülmelerde olduğu gibi kimyasal riskler ile karşı karşıya kalınabilmektedir. 

Bu durumda da, yönetilmesi gereken kirli alanlar çoğalır: duvar, köşeler, makineler, ekipmanlar ve hatta kişisel koruyucu ekipmanlar kimyasala maruz kalır.

Eğer ki dekontaminasyon olmazsa; kimyasallar personellerin yaralanmasına neden olabilir veya kirli yüzeyler aşınabilir.

Bu sebeple, sürece dekontaminasyon dahil etmek, ekipmanların ve personelin korunması için çok önemlidir.