Laboratuvarları bir sistem bütünü olarak ele alan TOLKİM bütün projelerinde, mevcut koşulları, gerekli revizyonları ve olası ihtiyaçları içeren bir planla hareket eder. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine uygun olacak şekilde tüm bileşenleri tek tek ele alır. Teknolojik ve doğru endüstriyel laboratuvar mobilyaları seçilip tezgahtan armatüre, dolapların taşıyıcılarından menteşesine, zemin kaplamasından, havalandırma detayına kadar laboratuvarlar bir bütün olarak tasarlanır.

Laboratuvar projelendirmesinde optimum alan kullanımı ve enerjinin dengelenmesi öncelikli konulardan biridir. Rahatça modifiye edilebilen ve birleştirilebilen modüller sayesinde TOLKİM laboratuvar mobilyaları, kalite kontrol ve AR-GE laboratuvarlarının her türlü gereksinime cevap verebilir.