Çeker Ocak Performansında Kullanıcının Etkisi

18 may

Çeker Ocak Performansında Kullanıcının Etkisi

Çeker ocakların beklenen performansı göstermemesi ya da arızalanmasında sıklıkla göz ardı edilen sebeplerden biri kullanıcıların çalışma şeklidir.

Çeker ocak işlev testleri sadece performansı ölçmekle kalmaz aynı zamanda kullanıcı davranışlarının ocağın sağladığı emniyeti nasıl etkilediğini de ortaya koyar.

Sülfürik Asit Sıçramalarına İlk Yardım Ne Zaman, Nasıl ve Ne İle Yapılmalı?

18 may

Sülfürik Asit Sıçramalarına İlk Yardım Ne Zaman, Nasıl ve Ne İle Yapılmalı?

Kimyasal kazaların ne kadar ağır ve kalıcı yaralanmalara neden olabildiğini endüstri alanlarında çalışanlar ve işyeri hekimleri çok iyi bilir. Pek çok kazada olduğu gibi kimyasal sıçramalarında da ilk müdahale sonuç üzerinde belirleyicidir.

Kimyasal sıçramadan hemen sonra yanıkların şiddetini azaltmak için acilen etkili bir yıkama yapılmalıdır. Amaç, kimyasalın yüzeydeki korozif (aşındırıcı) etkisini durdurup, göz veya cildin daha derin katmanlarına penetre olmasına (nüfuz etmesine) engel olmaktır. Kazaya neden olan asidin özelliklerini bilmek doğru ürün ve yöntemle doğru şekilde müdahale etmeyi kolaylaştırır.

Sodyum Hidroksit Sıçramalarında İlk Yardım Ne Zaman, Nasıl ve Ne İle Yapılmalı?

18 may

Sodyum Hidroksit Sıçramalarında İlk Yardım Ne Zaman, Nasıl ve Ne İle Yapılmalı?

Sodyum Hidroksit Nedir?

Genellikle Kostik Soda olarak bilinen Sodyum Hidroksit’in kimyasal formülü NaOH’tır. Kağıt hamuru, plastik ve sentetik tekstil imalatında kullanılmaktadır. Sıklıkla temizlik kimyasallarında bulunan bu madde aynı zamanda sabun, benzin, biyoyakıt üretiminde ve alüminyum işleme sürecinde kullanılır.

Sodyum hidroksit çok seyreltik çözeltilerinde bile aşındırıcıdır. Beyaz renkli ve katı olan bu madde, nem çekicidir ve havadaki nem ile tepkimeye girer. Suda çözündüğünde ise genellikle ısı açığa çıkarır.

Hidroflorik Asit Sıçramalarında İlk Yardım

18 may

Hidroflorik Asit Sıçramalarında İlk Yardım

Hidrofilorik Asit Nedir?

Kimyasal formülü HF olan Hidroflorik Asit suda çözülmüş Hidrojen Florür’dür. Ticari olarak Kalsiyum Florür (CaF2) ve Sülfürik Asit’ten (H2SO4) üretilir. Hidroflorik Asit, cam dahil pek çok malzeme ile tepkimeye girdiği için polietilen ya da florokarbon plastik, kurşun ya da platinden yapılmış kaplarda saklanması gereken aşındırıcı ve renksiz bir asidik çözeltidir.

Hidroflorik Asit zayıf bir asittir. Bir asidin zayıf olması yoğunluğundan bağımsız bir özelliktir ve H-F bağlarının ne kadar kolay ayrıştığını anlatan bir ifadedir. Zayıf bir asidin pekâla derişik (konsantre) bir çözeltisi olabilir.

Fenol Nedir? Sıçraması Halinde Ne Tür Hasarlar Yaratır? Fenol Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

18 may

Fenol Nedir? Sıçraması Halinde Ne Tür Hasarlar Yaratır? Fenol Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

Fenol nedir?

Fenol hafif asidik ve aromatik bir organik kimyasaldır. Kimyasal formülü C6H5OH’dır ve hidroksi benzen, benzenol, fenik asit, karbolik asit, fenil alkol ve fenil hidroksit olarak da bilinir. Fenol toksik, aşındırıcı ve sağlığa zararlıdır, ayrıca suda çok az çözülebilir.

Fenol saf halinde renksiz ya da beyaz bir katıdır ve iğnemsi kristallerden oluşur. Ticari olarak sıvı formda bulunur; saf haliyle yine renksiz, bunun yanı sıra katransı pembe ya da kırmızı olup, tatlı bir kokusu vardır.