Gıda Üretim Tesislerinin Temizliğinde Kullanılan Kimyasalların Tehlikeleri

 5.06.2022  |  Bilimsel Makaleler  |  0 comment

Gıda üretim tesislerinde yüksek hijyen standartlarının sağlanabilmesi için etkili bir temizlik gerekir. Etkili temizlik için kullanılan en temel kaynaklar ise ısı, mekanik güç ve/veya kimyasallardır.

Bu yazımızda temizlik sürecinde kullanılan kimyasal malzemelerin ne zaman ve hangi koşullarda çalışanların sağlığı için tehlike yarattığını açıklamayı amaçlıyoruz.

Temizleme süreçlerinde 10°C’lik bir ısı artışı kimyasal reaksiyonların şiddetini iki katına çıkarır. Bu durum ortamda bulunan ya da kimyasal ile temas eden kişiler için yaralanma riskini artırır.

Continue reading >

Sodyum Hidroksit Sıçramalarında İlk Yardım Ne Zaman, Nasıl ve Ne İle Yapılmalı?

 7.04.2022  |  Bilimsel Makaleler  |  0 comment

Sodyum Hidroksit Nedir?

Genellikle Kostik Soda olarak bilinen Sodyum Hidroksit’in kimyasal formülü NaOH’tır. Kağıt hamuru, plastik ve sentetik tekstil imalatında kullanılmaktadır. Sıklıkla temizlik kimyasallarında bulunan bu madde aynı zamanda sabun, benzin, biyoyakıt üretiminde ve alüminyum işleme sürecinde kullanılır.

Sodyum hidroksit çok seyreltik çözeltilerinde bile aşındırıcıdır. Beyaz renkli ve katı olan bu madde, nem çekicidir ve havadaki nem ile tepkimeye girer. Suda çözündüğünde ise genellikle ısı açığa çıkarır.

Continue reading >

Sülfürik Asit Sıçramalarına İlk Yardım Ne Zaman, Nasıl ve Ne İle Yapılmalı?

 7.04.2022  |  Bilimsel Makaleler  |  0 comment

Kimyasal kazaların ne kadar ağır ve kalıcı yaralanmalara neden olabildiğini endüstri alanlarında çalışanlar ve işyeri hekimleri çok iyi bilir. Pek çok kazada olduğu gibi kimyasal sıçramalarında da ilk müdahale sonuç üzerinde belirleyicidir.

Kimyasal sıçramadan hemen sonra yanıkların şiddetini azaltmak için acilen etkili bir yıkama yapılmalıdır. Amaç, kimyasalın yüzeydeki korozif (aşındırıcı) etkisini durdurup, göz veya cildin daha derin katmanlarına penetre olmasına (nüfuz etmesine) engel olmaktır. Kazaya neden olan asidin özelliklerini bilmek doğru ürün ve yöntemle doğru şekilde müdahale etmeyi kolaylaştırır.

Continue reading >

Gelişmeleri takip etmek için listemize kayıt olun!