Fenol Nedir? Sıçraması Halinde Ne Tür Hasarlar Yaratır? Fenol Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

 27.07.2022  |  Bilimsel Makaleler  |  0 comment

Fenol nedir?

Fenol hafif asidik ve aromatik bir organik kimyasaldır. Kimyasal formülü C6H5OH’dır ve hidroksi benzen, benzenol, fenik asit, karbolik asit, fenil alkol ve fenil hidroksit olarak da bilinir. Fenol toksik, aşındırıcı ve sağlığa zararlıdır, ayrıca suda çok az çözülebilir.

Fenol saf halinde renksiz ya da beyaz bir katıdır ve iğnemsi kristallerden oluşur. Ticari olarak sıvı formda bulunur; saf haliyle yine renksiz, bunun yanı sıra katransı pembe ya da kırmızı olup, tatlı bir kokusu vardır.

Continue reading >

Hidroflorik Asit Sıçramalarında İlk Yardım

 27.07.2022  |  Bilimsel Makaleler  |  0 comment

Hidrofilorik Asit Nedir?

Kimyasal formülü HF olan Hidroflorik Asit suda çözülmüş Hidrojen Florür’dür. Ticari olarak Kalsiyum Florür (CaF2) ve Sülfürik Asit’ten (H2SO4) üretilir. Hidroflorik Asit, cam dahil pek çok malzeme ile tepkimeye girdiği için polietilen ya da florokarbon plastik, kurşun ya da platinden yapılmış kaplarda saklanması gereken aşındırıcı ve renksiz bir asidik çözeltidir.

Hidroflorik Asit zayıf bir asittir. Bir asidin zayıf olması yoğunluğundan bağımsız bir özelliktir ve H-F bağlarının ne kadar kolay ayrıştığını anlatan bir ifadedir. Zayıf bir asidin pekâla derişik (konsantre) bir çözeltisi olabilir.

Continue reading >

Gelişmeleri takip etmek için listemize kayıt olun!