Çeker Ocak Kullanımında Doğru ve Yanlışlar

30.04.2021


Çeker ocak penceresinin doğru kullanılması, personeli yapılan operasyon sırasında oluşabilecek kontrol dışı tepkimelerden korur. Çeker ocakların, EN 14175 Standartı doğrultusunda yıllık olarak bakımlarının yapılması, performanslarının test edilmesi ve kalibre edilmesi gerekir; fakat çeker ocağın güvenli bir şekilde kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır.

DOĞRULAR

 • Zararlı ve uçucu malzemelerle ilgili tüm çalışmaları çeker ocak içinde yapın.
 • Çalışmaya başlamadan önce çeker ocağın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hava akımının uygun olduğunu belirten "OK" ışığının yandığından emin olun. 
 • Çeker ocağın önünde çapraz hava sirkülasyonu ya da ters yönde hava akımı oluşmamasına özen gösterin. 
 • Çeker ocağın yakınındaki pencere ve kapıların KAPALI olduğundan emin olun.
 • Çalışılan malzemeleri daima çeker ocak açıklığından en az 15 cm. içeride tutun.

 • Malzemeleri kaynatırken ya da tepkime aktivasyonu yüksek olan kimyasallarla deney yaparken pencereyi güvenlik kalkanı olarak kullanın.
 • Pencereyi olabildiğince aşağıda tutun. Pencere kaldırıldığında hava akımı artar ve pencere açıklığındaki hava giriş hızı sabit kalır. Bu nedenle özellikle yaz aylarında laboratuvara daha fazla harici sıcak hava çekilir.
 • Çeker ocak kullanılmadığında tüm malzemelerin kapalı kaplarda olduğundan emin olun.
 • Yanıcı ya da patlayıcı kimyasalları tutuşturacak kıvılcımlardan kaçınmak için tüm elektrikli cihazları ocak dışındaki prizlere takın.
 • Çeker ocak alarm veriyor ya da doğru çalışmıyorsa ilgili personelden tamirat talebinde bulunun.
 • Özellikle de çok tehlikeli kimyasallar ya da asitlerle çalışırken, elektrik kesintisi gibi acil durumlar için eylem planı oluşturun. 
 • Uzun sürecek deneyler için gece/gözetimsiz deney formu oluşturun. Bu formda yapılan deneyi, kullanılan kimyasalları ve tehlike durumunu açık olarak belirterek çeker ocak penceresine asın. 

YANLIŞLAR

 • Yüzünüzü ya da başınızı ocağın içine SOKMAYIN. Ellerinizi mümkün olduğunca dışarıda tutun.
 • Çeker ocakları kimyasal depolama alanı olarak KULLANMAYIN. Çeker ocak içinde sadece çalışma için gerekli miktarda kimyasal bulundurulmalıdır.
 • Çeker ocakları zararlı maddeleri havayla incelterek bertaraf etmek için havalandırma kanalı olarak KULLANMAYIN.
 • Çeker ocağın içini fazla DOLDURMAYIN. Ocağın fazla dolu olması vorteksler ve ölü noktalar yaratır. Vorteksler tehlikeli malzemelerin çeker ocaktan dışarı çıkmamasına ve böylece maruziyete sebep olabilir. Ölü noktalar ise yanıcı ve patlayıcı malzemelerin birikerek tutuşabilir konsantrasyonlara ulaşmasına sebep olabilir. Ocakta kullanılacak büyük ekipmanlar girdaplara sebep olur. 
 • Pencerenin kapanmasına engel olacak ekipman KULLANMAYIN. Bu tür ekipman için daha güvenli bir yerel atık havalandırma yöntemi mutlaka vardır ve kullanılmalıdır.
 • Çeker ocakları ya da çeker ocak içindeki dik rafları kimyasal ya da ekipman depolamak amacıyla DEĞİŞTİRMEYİN.
 • Ocak içine elektrik panosu ya da başka kıvılcım kaynakları KOYMAYIN.

TOLKİM’in çeker ocakları hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

Aktif ve Pasif Stoklama arasındaki fark nedir?

Sonraki Yazı

Çeker Ocaklarla İlgili Sorular ve Cevaplar