Aktif ve Pasif Stoklama arasındaki fark nedir?

20.05.2021


Kimyasallar için aktif ve pasif stoklamanın farklı teknik ve idari gereksinimleri vardır. Ne zaman aktif, ne zaman pasif stoklamadan bahsediyoruz? 

Bu makalede tehlikeli maddelerin stoklanması konusunda güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bulacaksınız.

Aktif ve Pasif Stoklama Arasındaki Fark Nedir?

Yazar / Editör: Marc Platthaus* / Dr. Jörg Kempf

Kimyasallar için aktif ve pasif stoklamanın farklı teknik ve idari gereksinimleri vardır. Ne zaman aktif, ne zaman pasif stoklamadan bahsediyoruz? 

Bu makalede tehlikeli maddelerin stoklanması konusunda güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bulacaksınız.

Bir depolama şişesinden daha küçük bir kaba diklorometan aktarmak ya da buna benzer işlemler dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda her gün defalarca tekrar edilir. Peki, bu işlemi güvenlik standartlarına uygun yapmak istiyorsak neye dikkat etmeliyiz?

Önemli etmenlerden biri aktif ve pasif stoklama arasındaki farkı bilmektir. BG RCI (Hammaddeler ve Kimyasal Endüstrisi Birliği Patlamaya Karşı Korunma Portalı 2.6’ncı maddesine göre: “Pasif stoklamada […], kaplar sıkıca kapalıdır ve depolama sırasında hiçbir sebeple doldurulamaz, boşaltılamaz ve açılamazlar.”

Daha yakından bakarsak, yanıcı sıvıların pasif stoklanması kuraldan çok istisnadır. Bu nedenle kullanıcılar aktif stoklama konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. Aktif stoklamaya geçildiği andan itibaren risk değerlendirmeniz ve ilgili patlamaya karşı korunma belgelerinizde sadece TRGS (Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar / Almanya normlarına göre) 526 ve TRGS 510 Ek 3 hükümlerini değil, TRGS 509, TRBS 2153 ve EN 60079-10 koşullarını da göz önünde bulundurmanız gerekir.

Aktif Stoklama Önlemleri

Aktif stoklama için endüstriyel havalandırma sistemi bağlantısı ve güvenlik dolaplarının dikkatle gözetimi şarttır ve böylece patlayıcı atmosfer ve tutuşma tehlikesi oluşması engellenir. Düperthal güvenlik dolapları bu özellikleri bir araya getirebilmek için etkili havalandırma sağlar:

  • Partikül Uzaklaştırma Sistemi
  • Dolap İçi Havalandırma
  • Raf Altı Hava Emiş Sistemi 

Atık hava kontrolü, yeni Akıllı Kontrol dokunmatik ekranından yürütülür. Bu ekran doluluk seviyesini göstererek taşmaları engeller. Solvent atıklarının uzaklaştırılması için variller kullanıldığında bunlar iletken malzemeden yapılmış olmalıdır ve bunlara sensör (düz prob ya da kapasitif sensör) takılarak doluluk seviyesi izlenebilmelidir.

İletken variller özellikle değiş tokuşta faydalıdırlar. Seviye izleme ve boşaltmaya ek olarak uygun topraklama tehlikeli maddelerin tutuşmasını engellemek için önemli bir etmendir. Burada kullanıcı, bütünsel bir topraklama anlayışına sahip olmalıdır: İçeride ve dışarıdaki iletken yüzeyler, tüm elektrik iletken metal bileşenlerin bağlantıları ve dolabın arka duvarı ya da tavanındaki potansiyel bağlantılar bu anlayışa dahildir. 

Düperthal bu özellikleri, örneğin UTS Ergo Serisi ve Atık Tezgâhı Serisinde, çok çeşitli kimyasallar için sertifikalı bir sistem çözümü olarak sunmaktadır.

Bu örnekler kullanıcıların tehlikeli maddelerin stoklanması konusuna eğilmelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu konu, sürdürülebilirlik yönünden de önemlidir; çünkü ancak ekolojik ve ekonomik olarak tasarlanmış güvenli bir iş yeri sürdürülebilir olabilir.

* Yazar LABORPRAXIS adlı yayının baş editörüdür.

Önceki Yazı

Güvenlik Dolaplarında Standartlara Uygunluğun Önemi

Sonraki Yazı

Çeker Ocak Kullanımında Doğru ve Yanlışlar