Tehlike: Kostik Soda!

18 may

Tehlike: Kostik Soda!

Kostik Soda olarak da bilinen sodyum hidroksit (NAOH), sodyum karbonattan elde edilir. Sodyum hidroksit, kağıt hamurunun ve çeşitli kimyasal ürünlerin üretiminde, laboratuarda ve endüstriyel ortamda en çok kullanılan kimyasal maddelerden biridir. Plastik, sentetik tekstil, evsel ve endüstriyel ürünler (lavabo açıcı, sabun vb.), petrol, biyodizel üretimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Kireç Yanıklarına Müdahalede Diphoterine® Etkisi

18 may

Kireç Yanıklarına Müdahalede Diphoterine® Etkisi

Sönmemiş veya sönmüş kireç endüstrinin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılır:
-Kireçleme işlemi için şeker rafinerilerinde
-Yer sabitlemesi için inşaat sektöründe
-pH ayarı için kozmetik endüstride
Kirecin farklı fiziksel formlarıyla (katı, toz veya solüsyon) temas, kimyasal özellikleri nedeniyle göz ve ciltte ciddi yanıklarına sebep olur.
Bu yazı, göze veya cilde sönmemiş veya sönmüş kireç sıçraması durumunda su ve Diphoterine® ile müdahalenin farkını anlatmak üzere hazırlandı.

Çağımızın En Acımasız Şiddet Türlerinden Biri: Asit Saldırısı!

18 may

Çağımızın En Acımasız Şiddet Türlerinden Biri: Asit Saldırısı!

Ülkemizde de örnekleri bulunan asit saldırıları, en acımasız şiddet türlerinden biri. Fiziksel acının ötesinde kalıcı bir zarar vermeyi amaçlayan ve çoğunlukla kurbanın yüzünün hedeflendiği asit saldırılarında en kolay ulaşılabilen ve “kezzap” olarak bildiğimiz nitrik asit kullanılıyor. Yaygın kullanılan diğer iki asit türü ise sülfürik ve hidroklorik asit.

Hidroflorik Asit Sıçramalarında İlk Yardım

18 may

Hidroflorik Asit Sıçramalarında İlk Yardım

Hidrofilorik Asit Nedir?

Kimyasal formülü HF olan Hidroflorik Asit suda çözülmüş Hidrojen Florür’dür. Ticari olarak Kalsiyum Florür (CaF2) ve Sülfürik Asit’ten (H2SO4) üretilir. Hidroflorik Asit, cam dahil pek çok malzeme ile tepkimeye girdiği için polietilen ya da florokarbon plastik, kurşun ya da platinden yapılmış kaplarda saklanması gereken aşındırıcı ve renksiz bir asidik çözeltidir.

Hidroflorik Asit zayıf bir asittir. Bir asidin zayıf olması yoğunluğundan bağımsız bir özelliktir ve H-F bağlarının ne kadar kolay ayrıştığını anlatan bir ifadedir. Zayıf bir asidin pekâla derişik (konsantre) bir çözeltisi olabilir.

Fenol Nedir? Sıçraması Halinde Ne Tür Hasarlar Yaratır? Fenol Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

18 may

Fenol Nedir? Sıçraması Halinde Ne Tür Hasarlar Yaratır? Fenol Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

Fenol nedir?

Fenol hafif asidik ve aromatik bir organik kimyasaldır. Kimyasal formülü C6H5OH’dır ve hidroksi benzen, benzenol, fenik asit, karbolik asit, fenil alkol ve fenil hidroksit olarak da bilinir. Fenol toksik, aşındırıcı ve sağlığa zararlıdır, ayrıca suda çok az çözülebilir.

Fenol saf halinde renksiz ya da beyaz bir katıdır ve iğnemsi kristallerden oluşur. Ticari olarak sıvı formda bulunur; saf haliyle yine renksiz, bunun yanı sıra katransı pembe ya da kırmızı olup, tatlı bir kokusu vardır.