Kireç Yanıklarına Müdahalede Diphoterine® Etkisi

23.10.2022


Sönmemiş veya sönmüş kireç endüstrinin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılır:
-Kireçleme işlemi için şeker rafinerilerinde
-Yer sabitlemesi için inşaat sektöründe
-pH ayarı için kozmetik endüstride
Kirecin farklı fiziksel formlarıyla (katı, toz veya solüsyon) temas, kimyasal özellikleri nedeniyle göz ve ciltte ciddi yanıklarına sebep olur.
Bu yazı, göze veya cilde sönmemiş veya sönmüş kireç sıçraması durumunda su ve Diphoterine® ile müdahalenin farkını anlatmak üzere hazırlandı.

Yapılan çalışmalar Diphoterine®’in hücre kültüründeki etkinliğini ve kireçten meydana gelen aşındırıcı etkiyi etkili bir şekilde nötrleştirebildiğini gösteriyor.

KİREÇ SIÇRAMALARINDA İLK YARDIM YIKAMASI 

Kimyasal yanık; gözün, cildin veya mukoza dokusunun bileşenlerinin saldırgan kimyasal ile reaksiyona girmesiyle oluşur. İki temel yapı taşı arasında değiş tokuş söz konusudur. Bu değiş tokuş değişik türden reaksiyonlar sonucu oluşur: Oksitlenme-redüksiyon, asit-baz, bağlanma, eklenme-ikame veya çözünme.

Yanığın ciddiyeti ürünün yapısına, konsantrasyonuna, sıcaklığına fakat temelde ürün ile cilt, göz veya mukoza dokusu arasındaki temasın süresine bağlıdır. Kimyasal yanığı engellemek için yanıktan etkilenen cildi veya göz yüzeyini yıkamak gerekir. Aslında saldırgan madde yanık işleminin başlangıcında atılabilirse hiçbir yan etki olmayacaktır. Yıkama asla ertelenmemelidir çünkü yanığın gelişimi ilk yardım yıkamasına bağlıdır.

Su İle Yıkamanın Etkisi

Su, kimyasalı mekanik süpürme etkisi ile yalnızca yüzeyden uzaklaştırır. Saldırgan madde suyla seyreltilir ve bu saldırgan hâlâ aktif olduğu için daha yaygın bir kontaminasyona neden olur. Suyla yıkama saldırgan kimyasalın hâlâ aktif olduğu gözün, cildin veya mukozanın dışına atamaz. Su ile yapılan pasif yıkamadır.

Diphoterine® İle Yıkamanın Etkisi

Diphoterine® kimyasalı mekanik süpürme etkisi ile yüzeyden uzaklaştırmakla kalmaz:

Göze, cilde veya mukoza dokusuna pasif yıkamayla atılamamış kimyasalın nüfuz etmesini durdurur. 
Fiziksel ve kimyasal özellikleri (Hipertonik solüsyon) sayesinde saldırgan kimyasalı dışarı atar.
Kimyasalın saldırganlığını ortadan kaldırır. Kimyasal göz, cilt veya mukoza dokusu ile reaksiyona girmektense yıkama solüsyonuna bağlanacaktır.

Diphoterine® ile yıkama aktif bir yıkamadır.

Bu aktif yıkama ilk yardım için kullanıldığında, etkili bir dekontaminasyon  gerçekleştirerek yanığın oluşumunu engeller.

Su ve Diphoterine® ile Yıkamanın Farkı

Sönmemiş Kireç Sıçraması

Sönmemiş kireç ile kimyasal yanık 3 aşamada oluşur:

1. Sönmemiş kireç ve suyun reaksiyonu ile dışarıya ısı çıkar ve termal yanık oluşur. Bu reaksiyon sönmemiş kireci sönmüş kirece dönüştürür.

2. Sönmüş kireç ile suyun reaksiyonu dışarıya OH- iyonları veren reaksiyona sebep olur.

3. OH- iyonlarının göz, cilt veya mukoza dokularının bileşenleri ile reaksiyonları kimyasal yanığa sebep olur.

Erken yıkama kireç ve vücuttaki suyun reaksiyona girmesini engelleyecektir. Sönmemiş kireç yıkama çözeltisinin suyu ile reaksiyona girecektir.

Termal Faaliyet

Sönmemiş kireç ve suyun reaksiyonu ile açığa çıkan ısı 65 kj/mol’dür. 

Kimyasalın 65 kj/mol’den daha çok ısı verdiği bazı çalışmalar göstermiştir ki:

Sıcaklık 53 oC’yi geçmez
Sıcaklık artışı çok yüksektir, ve sonrasında sıcaklık süratle düşer (yıkamaya başlamanın ilk birkaç saniyesinde)

Yıkamanın soğutucu etkisi açığa çıkan ısıyı ortadan kaldırarak termal faaliyet nedeniyle ortaya çıkan hücre kaybı riskini azaltır.

HER ZAMAN KİMYASAL YANIĞA TERMAL YANIKTAN ÖNCE MÜDAHALE EDİLMELİDİR!

Kimyasal Faaliyet

Sönmemiş kireç su ile reaksiyona girdiğinde, sonuç Ca(OH)2 (sönmüş kireç) olan bazik bir bileşiktir. Bu bileşik OH- iyonlarının serbest kalmasıyla kimyasal yanığa sebep olur.

Diphoterine® ile aktif yıkama, aşındırıcı kimyasalı dokuların dışına taşıyarak zararsız hale getirir.

MİNİMUM TEMAS SÜRESİ + AKTİF YIKAMA = MİNİMUM HASAR

Sönmüş Kireç Sıçraması

Sönmüş kireç sıçraması durumunda, tek risk kimyasal yanıktır. Yıkamanın etkinliği sönmemiş kireç sıçraması durumundaki ile aynı olacaktır.

Özet olarak:

Su ile yıkama mekanik süpürme etkisi sayesinde saldırgan kimyasalı uzaklaştırır. Bu tür bir yıkamanın göz veya cilt dokularına nüfuz eden kireç üzerinde etkili olma şansı yoktur. Kireç faaliyetine devam ederek ciddi ve derin baz yanıkları meydana getirir.

Diphoterine® ile yıkama, suyun mekanik süpürme etkisine ek olarak, kireci durdurur, aşındırıcı potansiyelini nötralize eder ve nüfuz ettiği dokuların dışına çekerek kimyasal yanığın oluşumunu engeller.

Önceki Yazı

Tehlike: Kostik Soda!

Sonraki Yazı

Yanık İlk Yardımda Doğru Bildiğimiz YANLIŞLAR!