Çeker Ocak Kullanımında Doğru ve Yanlışlar

 10.07.2017  |  Çeker Ocaklar  |  0 comment

Çeker ocak penceresinin doğru kullanılması, personeli yapılan operasyon sırasında oluşabilecek kontrol dışı tepkimelerden korur. Çeker ocakların, EN 14175 Standartı doğrultusunda yıllık olarak bakımlarının yapılması, performanslarının test edilmesi ve kalibre edilmesi gerekir; fakat çeker ocağın güvenli bir şekilde kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır.

Continue reading >

Aktif ve Pasif Stoklama arasındaki fark nedir?

 7.07.2017  |  Kimyasal Stoklama  |  0 comment

Kimyasallar için aktif ve pasif stoklamanın farklı teknik ve idari gereksinimleri vardır. Ne zaman aktif, ne zaman pasif stoklamadan bahsediyoruz? 

Bu makalede tehlikeli maddelerin stoklanması konusunda güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bulacaksınız.

Continue reading >

Güvenlik Dolaplarında Standartlara Uygunluğun Önemi

 7.07.2017  |  Kimyasal Stoklama  |  0 comment

Yangın durumunda güvenlik dolaplarının içinde ne olur? Ne kadar sürer? Ve DIN EN 14470-1 standartlarına uygun Tip 90 Güvenlik Dolapları’nı diğerlerinden ayıran nedir? Dayanıklılık testi bulguları ne göstermektedir?

Continue reading >

Laboratuvarda sağlıklı çalışma koşulları nasıl yaratılır?

 7.07.2017  |  Laboratuvar Güvenliği  |  0 comment

Eğitim, araştırma ya da endüstriyel.. hangi amaçla kurulmuş olursa olsun laboratuvarların tamamı, içinde çalışanların sağlığı için özel koşullar gerektirir. Birkaç bölümlük bu yazı dizisinde, laboratuvarlarda hangi risklere karşı, ne tür önlemler alınması gerektiğiyle ilgili konuları ele alacağız. İlk yazımızda laboratuvardaki (diş poliklinikleri ve çeşitli malzemelerin işlendiği küçük atölyeleri de buna dâhil etmek yerinde olur) işlemler sırasında açığa çıkan, gaz, toz, buhar ve duman gibi atıkların sağlık üzerindeki etkileri ve çalışma ortamlarının bu maddelerden arındırılması için kurulacak uygun donanımın nasıl olması gerektiğini ele aldık.

Continue reading >

Evde ve İşyerinde Güvenlik

 12.06.2017  |  Termal Yanık  |  0 comment

YANGINA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Yanıcı maddelerin (katı, yağ, gaz vb.) kullanıldığı ve ısınma, kıvılcım, elektrik kontağı gibi yangına neden olan koşulların rahatlıkla oluşabileceği alanlarda yangına karşı önlem ve yangın durumunda acil müdahale can ve mal varlığı için büyük önem taşır.

Bir yangının meydana gelmesi için 3 bileşen gerekir:

  1. Yanıcı madde (kağıt, odun, kumaş, gaz, yağ vb.)
  2. Yakıcı madde (oksijen)
  3. Enerji (kıvılcım, ısıtıcı plaka, sigara vb.)

Bu üç bileşenden birini yok ederek, yangını önleyebilirsiniz. Yangın dendiğinde akla ilk gelen malzeme su olmakla birlikte aslında su, birçok yangın tipi için uygun müdahale yöntemi değildir. Aşağıda sınıfına göre hangi tür yangına hangi malzeme ile müdahale edebileceğinizi gösteren bir tablo bulacaksınız. Yangın riski olan tüm alanlarda aşağıdaki gibi bir tablonun herkesin görebileceği bir yerde bulunması yararlı olacaktır.

Continue reading >

Gelişmeleri takip etmek için listemize kayıt olun!