Güvenlik Dolaplarında Standartlara Uygunluğun Önemi

18 may

Güvenlik Dolaplarında Standartlara Uygunluğun Önemi

Yangın durumunda güvenlik dolaplarının içinde ne olur? Ne kadar sürer? Ve DIN EN 14470-1 standartlarına uygun Tip 90 Güvenlik Dolapları’nı diğerlerinden ayıran nedir? Dayanıklılık testi bulguları ne göstermektedir?

Aktif ve Pasif Stoklama arasındaki fark nedir?

18 may

Aktif ve Pasif Stoklama arasındaki fark nedir?

Kimyasallar için aktif ve pasif stoklamanın farklı teknik ve idari gereksinimleri vardır. Ne zaman aktif, ne zaman pasif stoklamadan bahsediyoruz? 

Bu makalede tehlikeli maddelerin stoklanması konusunda güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bulacaksınız.

Çeker Ocaklarla İlgili Sorular ve Cevaplar

18 may

Çeker Ocaklarla İlgili Sorular ve Cevaplar

Laboratuvar ya da atölyenize kullanım amacına uygun bir çeker ocağın kurulmuş olması kadar çeker ocakların gerektiği şekilde kullanılması ve sorun yaşandığında doğru şekilde müdahale edilmesi de oldukça önemlidir.

Aşağıdaki yazıda çeker ocaklarla ilgili tüm sorularınızın yanıtını bulacaksınız. Bu önemli bilgileri iş arkadaşlarınız ve gerekli gördüğünüz tüm ilgililerle paylaşmanızı öneririz.

Çeker Ocak Kullanımında Doğru ve Yanlışlar

18 may

Çeker Ocak Kullanımında Doğru ve Yanlışlar

Çeker ocak penceresinin doğru kullanılması, personeli yapılan operasyon sırasında oluşabilecek kontrol dışı tepkimelerden korur. Çeker ocakların, EN 14175 Standartı doğrultusunda yıllık olarak bakımlarının yapılması, performanslarının test edilmesi ve kalibre edilmesi gerekir; fakat çeker ocağın güvenli bir şekilde kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır.

Laboratuvarda sağlıklı çalışma koşulları nasıl yaratılır?

18 may

Laboratuvarda sağlıklı çalışma koşulları nasıl yaratılır?

Eğitim, araştırma ya da endüstriyel.. hangi amaçla kurulmuş olursa olsun laboratuvarların tamamı, içinde çalışanların sağlığı için özel koşullar gerektirir. Birkaç bölümlük bu yazı dizisinde, laboratuvarlarda hangi risklere karşı, ne tür önlemler alınması gerektiğiyle ilgili konuları ele alacağız. İlk yazımızda laboratuvardaki (diş poliklinikleri ve çeşitli malzemelerin işlendiği küçük atölyeleri de buna dâhil etmek yerinde olur) işlemler sırasında açığa çıkan, gaz, toz, buhar ve duman gibi atıkların sağlık üzerindeki etkileri ve çalışma ortamlarının bu maddelerden arındırılması için kurulacak uygun donanımın nasıl olması gerektiğini ele aldık.